books2

2Yr Afal Aur

1965

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4The Dragon’s Tongue

1966

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1This World of Wales

1968  An anthology of Anglo-Welsh poetry from the seventeenth to the twentieth century.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3Crist yn y Gwlag

1986  Dyma stori o’r Undeb Sofietaidd sy’n mynegi agwedd llawer o bobl yno, yn enwedig credinwyr.  Y mae CRIST YN Y GWLAG yn rhoi’r cefndir i ddioddefaint hir Cristnogion yr Undeb Sofietaidd, ac yn dilyn hanes unigolion megis y gweinidog Michail Choref, y cerddor-roc Faleri Barinof, yr offeiriad Gleb Iacwnin a’r bardd Irina Ratwshinscaya.  “Pwy a lefara drosom?’ yw eu cri — cewch wrando arnynt yn y gyfrol hon.

 

 

 

 

 

 

5Cyfoeth y Cardi

1995 Codi cwr y llen ar gyfoeth hanes Ceredigion yw pwrpas y llyfr hwn.  Trafodir amrywiol bynciau yn ymwneud â hanes y sir rhwng 1100 a 1800, gan gynnwys bywyd ar y tir, y môr, strwythyr y gymdeithas, a natur ei diwylliant.  Mynegir swyn ac arwyddocâd llecynnau arbennig yng Ngheredigion megis Ystrad Fflur, Nanteos ac Eglwys Llanbadarn Fawr ac, yn anad dim, fe chwelir y ddelwedd boblogaidd o’r Cardis fel pobl grintachlyd a digroeso!

Bydd y gyfrol hon at ddant pawb sydd â diddordeb yn hanes ein cymunedau, a thrigolion y fro.